Sunday, March 4, 2012

BAB 3 – PENGAPLIKASIAN MORFOLOGI BAHASA MELAYU

3.0 Pengenalan

 
Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.


3.1 Akronim

Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal, suku kata atau gabungan kombinasi awal dan suku kata daripada satu rangkai kata.
Ditulis serta dilafazkan sebagai satu kesatuan yang wajar. Akronim tergolong ke dalam kata tunggal, seperti dalam contoh-contoh di bawah:
          LUTH              MARA               ABIM                   Tabika
          cerpen                 purata             Bernama           Pernas
                                                Intan3.2 Imbuhan

Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir secara bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhkan pada bentuk yang lain, iaitu dengan kata dasar. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu:

3.2.1 Awalan

Hadir sebelum kata dasar.

1. Menunjukkan perbuatan bagi diri
    sendiri

2. Menunjukkan perbuatan bagi ayat 
    pasif

3. Menunjukkan mempunyai4. Menunjukkan mengeluarkan

5. Menunjukkan bilangan yang sedia
    ada
- Shita berjalan di tepi tasik untuk
   melapangkan fikirannya

- Soalan Ani belum berjawab


- Setiap pelajar berhasrat untuk
   melanjutkan pelajaran hingga ke 
   peringkat Ph.D.

- Pokok rambutan itu telah berputik

- Mereka berdua berkelah di pantai
  Cherating


3.2.2 Akhiran

Hadir sesudah kata dasar.

1. Hasil perbuatan


2. Besar


3. Alat / perkakas

4. Keadaan / rupa sesuatu


5. Tempat


6. Tempoh / waktu
- Pukulan Razif telah menumpaskan
  lawannya

- Angin itu bertiup dari daratan ke
  lautan

- Acuan agar-agar itu terlalu kecil

- Perompak itu dalam lingkungan
  umur 20-an

- Sebuah empangan baru akan dibina
  di kawasan itu

- Majalah mingguan itu sangat laris
  dijual


3.2.3 Imbuhan Sisipan

Hadir di celah kata dasar.

-el-
-er-
-em-
1. telapak
2. telunjuk
3. gelanggang
keruping
seruling
gerigi
kemuning
gemuruh
kemuncup


3.2.4 Imbuhan Apitan

Hadir secara mengapit kata dasar secara serentak.

Maksud
Contoh
1. Kena oleh perbuatan asalnya2. Menamai zat perbuatan3. Tempat perbuatan


4. Hasil perbuatan


5. Alat
- Pelantikan Zahir sebagai ketua
  pengarah syarikat itu telah
  mendapat sokongan ramai.

- Pertandingan Menulis Cerpen itu
  medapat sambutan hangat daripada
  para remaja.

- Banyak bot yang berlabuh di
  pelabuhan itu.

- Ayah tidak berpuas hati dengan
  penjelasan adik.

- Barang-barang perhiasan di keadai
  itu sangat cantik.


3.2.5 Imbuhan Pinjaman

Imbuhan
Maksud
Contoh
maha-
teragung
maharaja
tata-
suatu susunan
tatacara
pra-
sebelum
praperakaunan
swa-
sendiri
swatenaga
tuna-
tiada
tunakarya
eka-
satu
ekafungsi
dwi-
dua
dwibahasa
tri-
tiga
tribulan
panca
lima
pancasila
-man
pelaku lelaki
seniman
-wati
pelaku wanita
peragawati
-nita
tidak
pranita
bi-
mencirikan sifat
biadab
i-
-wi
yang terkandung dalam kata dasar
abadi
sejarawi
-iah
sifat
alamiah
-in
-at
kata nama lelaki dan perempuan
mukminin
muslimat
hadirat
pro-
setuju
probarat
anti-
tanda melawan
antisosial
poli-
banyak
poliklinik
auto-
secara bersendirian
automatik
sub-
sebahagian
subsistem
supra
melebihi
suprasegmen
-isme
ajaran
komunisme
-ik
kajian
linguistik
-si
proses / keadaan
klasifikasi
-al
keadaan
kritikal
-is
ahli
cerpenis


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...