Wednesday, May 9, 2012

PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA1.0 FASA 1 -  Zaman sebelum penjajahan British (1400 – 1786)

Zaman Kerajaan Melayu Melaka (1402 – 1511)
-          Ulamak Islam dari Mekah
-          Menyebarkan ajaran Islam kepada raja, kerabat diraja dan rakyat
-          Al-Quran, tafsir al-Quran, al-hadith, bahasa Arab (nahu/tatabahasa), Feqah, Tauhid (Rukun Islam & Rukun Iman dan Tasauf (akhlak)


1.1      PERINGKAT PERTAMA

Rumah Tok Guru
-          Belajar mengaji al-Quran dan fardu ain
-          Ibu bapa serahkan 100%  tanggungjawab kepada Tok Guru – Rotan (simbolik)
-          Percuma – murid tolong Tok Guru di kebun, sawah, ternak binatang (khidmat sosial)
-          Zakat/sedekah daripada ibu bapa

Generasi muda yang berilmu, bertakwa dan beriman
-          Imam, bilal, siak (urusan perkahwinan & kematian)

Tok guru sebagai role model – mewarisi para nabi & disanjung tinggi dalam masyarakat

Matlamat Pendidikan: Mengabdikan diri kepada Allah SWT


1.2      PERINGKAT KEDUA

Masjid, surau/madrasah
-          Bilangan murid bertambah ramai
-          Pelajar senior mengajar pelajar junior
-          Tok guru lulusan dari Mekah
-          Tok guru mengajar raja & kerabat diraja di istana


1.3      PERINGKAT KETIGA

Sekolah pondok (sebahagian sekolah pondok masih kekal sehingga sekarang)

-          Tiada sukatan pelajaran piawai
-          Kurikulum Masjid al-Haram, Mekah
-          Kelulusan tidak diiktiraf oleh kerajaan
-          Melanjut pelajaran secara persendirian di Mekah, Kaherah (Mesir), Pakistan, India dsn.
           1511 – Agama Kristian (Roman Katolik) – Portugis

-          Roman Protestant – Belanda
-          Pendidikan Inggeris (1786 – Francis Light di Pulau Pinang)


2.0      FASA KEDUA – Zaman penjajahan Inggeris (1786 – 1956)

           1786 – 1942 (156 tahun)

           1942 – 1945 (3 tahun 8 bulan) – penjajahan Jepun


2.1      Sistem Pendidikan di Tanah Melayu

 1. Pendidikan Rendah
 2. Pendidikan Menengah
 3. Latihan Perguruan
 4. Pendidikan Vokasional & Teknik
 5. Pendidikan Tinggi

 1. Pendidikan Rendah - 5 tahun

Objektif:
 1. Kemahiran asas mengira (Ilmu Hisab) – berniaga secara kecil-kecilan
 2. Kepentingan nilai murni – kesucian peribadi, kebersihan dsn.
 3. Kefasihan BI dlm kalangan anak raja dan pembesar negeri (bangsawan)

Bacaan sendiri: Ms 7 – 29 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia, Choong Lean Keow)

 1. Pendidikan Menengah
 2. Latihan Perguruan
 3. Pendidikan Vokasional & Teknik
 4. Pendidikan Tinggi

2.2      Penyata Razak (6 Mei 1956)

Allahyarham Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu

Sistem Pendidikan Kebangsaan
 1. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa pengantar utama
 2. Kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling tanah air
 3. Sukatan pelajaran yang mempunyai isi kandungan yang sama bagi semua sekolah
17 cadangan dalam Penyata Razak, antaranya:

 1. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib bagi semua SR dan SM
 2. BI, BC dan BT menjadi bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan
 3. Peperiksaan awam yang berpusat
 4. Guru-guru SK dan SM yang berkelayakan
 5. Penubuhan Jemaah Nazir Persekutuan

Matlamat Penyata Razak? – Untuk perpaduan rakyat

2.3      Latihan Perguruan:

Kirkby Teachers’ Training College, England    (Guru BI di SR)    
Brinsford Lodge, England                                 (Guru BI di SM)

 1. Maktab Perguruan Telok Belanga, Singapura (1878)
 2. Maktab Perguruan Melayu Taiping (1878)
 3. Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka (1900)
 4. Maktab Perguruan Melayu Matang (1913)
 5. Maktab Perguruan Sultan Idris (1922)
 6. Maktab Raffles di Singapura (1928)


3.0      Perkembangan Sistem Pendidikan Selepas Merdeka
           (1957 – 2011)

 1. Penyata Rahman Talib (1960)
-          Pendidikan percuma di SR
-          Kenaikan darjah automatik sehingga tingkatan 3
-          Pendidikan moral dititikberatkan
-          Latihan perguruan diberikan penekanan

 1. Akta Pelajaran (1961)
 2. Laporan Hussein Onn (1971)

 1. Laporan JK Kabinet (1979) – Penyata Mahathir
-          3M
-          BI sebagai bahasa kedua
-          Pendidikan sehingga tingkatan 5
-          Penerapan nilai diberikan penekanan

4.0 Pendidikan Semasa di Malaysia

4.1      Akta Pendidikan 1996
-          Memantapkan sistem pendidikan kebangsaan
-          Pusat Kecemerlangan Pendidikan bertaraf dunia
-          Menggariskan perundangan dalam pendidikan

Ø  Prasekolah diberikan penekanan dan dimasukkan dalam sistem pendidikan kebangsaan

Ø  Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Ø  Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010)

Ø  Menaakul = reasoning (Berfikir secara aktif dan boleh memberikan sebab dan musabab tentang sesuatu kejadian/fenomena)

Ø  Pengkorporatan universiti
-          Kuasa autonomi untuk mendapatkan sumber kewangan
-          Pensyarah pakar di universiti dibenarkan membuat kerja sambilan selepas waktu pejabat dengan syarat tidak menjejaskan tugas rasmi di universiti

Pendidikan tinggi swasta – twinning program antara IPTA dengan IPT luar negara

BM – bahasa pengantar utama di semua sekolah kecuali di SJKC dan SJKT
BM – mata pelajaran wajib di semua sekolah


5.0      Dasar Pelajaran Kebangsaan (1961)

Misi KPM

 1. Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia
 2. Memenuhi aspirasi negara kita – Wawasan 2020

Matlamat Pendidikan Kebangsaan

 1. Melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat taat setia dan bersatu padu
 2. Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera
 3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara
 4. menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua warganegera Malaysia

Pendidikan wajib untuk rakyat Malaysia sejak 2003

Ibu bapa yang sengaja tidak mendaftarkan anak untuk memasuki SR

RM5 000 atau dipenjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali

-          Sekolah Bestari (1990-an)
-          Sekolah Wawasan
-          PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam BI 2003 - 2009) – lebih kurang 6 tahun

-          KIA 2M (Kelas Intervensi Awal Membaca & Menulis)


6.0 PIPP – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan – 2006 hingga 2010) – ms 66 (111 – MSS)

Teras 1 – Membina negara bangsa
Teras 2 – Membangunkan modal insan
Teras 3 – Memperkasakan SK
Teras 4 – Merapatkan jurang pendidikan
Teras 5 – Memartabatkan profesion keguruan
Teras 6 – Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...