Saturday, January 5, 2013

Perbezaan fonetik dan fonologi

Perbezaan fonetik dan fonologi

Bil.

Fonetik
Fonologi

1

Fonetik merupakan subdisiplin linguistik, iaitu kajian tentang bunyi sebagai fenomena dalam dunia fizikal, fisiologi, anatomi, neurologi dan psikologi manusia yang menghasilkannya.


Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa iaitu tentang fungsi, perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik.

2

Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat semula jadi, produksi dan persepsi bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan.

Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. Segala yang berkaitan dalam bahasa iaitu pasangan terkecil, fonotaktik dan sebagainya.


3

Kajian ini dapat dipecahkan kepada tiga iaitu fonetik akustik, fonetik artikulatori dan fonetik auditori.

Kajian ini adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat.


4

Fonetik mengkaji unsur setiap bunyi.

Fonologi merupakan kajian yang berkaitan dengan penelitian pola-pola intonasi.


5

Fonetik menghasilkan transkripsi fonetik untuk semua bunyi dari semua bahasa.

Fonologi menghasilkan sistem ejaan sesuatu bahasa.0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...